top of page

Analiza Numerologiczna

  • 3 godz.
  • 650 złotych polskich
  • Online

Opis usługi

Polega na analizie daty urodzenia z uwzględnieniem wszystkich imion i nazwisk jakie przyjęliśmy w ciągu życia oraz naszego ręcznego podpisu. Każdy z tych elementów tworzy bardzo ważną całość, którą numerolog poddaje analizie. Istotne jest, aby nasza data urodzenia była kompatybilna z naszymi imionami i nazwiskiem. Oczywiście przypadek nie istnieje. Człowiek rodzi się na Ziemi, by doświadczać w dualistycznej rzeczywistości. Konsultacja odbywa się osobiście lub online w formie swobodnej rozmowy, podczas której omawiam wszystkie aspekty karty numerologicznej i odpowiadam na pytania. Rozmowa trwa około 3 godzin. Nagrywam ją na dyktafon, a następnie wysyłam na wskazany adres e-mail. Czego dotyczy analiza: - omówienie daty urodzenia - predyspozycje, talenty - pozytywne i negatywne cechy osobowości - wpływ imion i nazwisk oraz podpisu na nasze życie - omówienie wibracji karmicznych - omówienie lekcji karmicznych - wyjaśnienie naszych umów z rodzicami - analiza Diamentu Życia - korekta podpisu ( jeśli jest wskazana) Analiza portretu numerologicznego daje głębsze zrozumienie samego siebie. A to daje odpuszczenie i zgodę na życie. Bezcenne. Sesja odbywa się w formie swobodnej rozmowy, może być osobiście, online, telefonicznie, podczas której wszystko precyzyjnie omawiam i odpowiadam na pytania. Rozmowa trwa około 3 godzin. Nagrywam ją na dyktafon, a następnie wysyłam na wskazany adres email.


Zasady rezygnacji

Jeśli termin 24 godziny przed rozpoczęciem jest dostępny prosimy o wiadomość na numerologia.profesjonalnie@gmail.com


Dane kontaktowe

numerologia.profesjonalnie@gmail.com


bottom of page