top of page

DATA URODZENIA, A RELACJE Z RODZICAMI

W dzisiejszym materiale przedstawię zależności jakie zachodzą pomiędzy datą/miesiącem urodzenia a relacjami z naszymi rodzicami. Materiał powstał na podstawie książki "Ale numer" - Ester Beaty Sujkowskiej.DZIEŃ URODZENIA A RELACJE MIĘDZY DZIECKIEM A OJCEM

Ukazuje twoje relacje z biologicznym ojcem z twojego punktu widzenia.

Schodząc na Ziemię sami dokonujemy wyboru rodziców, którzy są wzorcami energetycznymi naszych programów urodzeniowych.

Pomagają nam w rozwoju i odrobieniu karmy z poprzednich wcieleń.


Dzieci urodzone pod wpływem wibracji 1 Najczęściej jest to bardzo trudna relacja, jeśli w ogóle zachodzi. Sporo dzieci urodzonych 1 dnia miesiąca nie zna swojego ojca, gdyż albo nie uznaję on dziecka, albo nie wie o jego istnieniu lub z innych powodów nie uczestniczy w jego wychowaniu. W tej relacji zazwyczaj jest sporo konfliktów. Dzieci urodzone pod wpływem wibracji 10 Bywa, że ojciec nie wychowuje dziecka z powodów od niego niezależnych. Dziecko przychodzi na świat dość nieoczekiwanie zwykle w wyniku tak zwanej ,,wpadki'' rodziców lub kiedy rodzice zupełnie nie biorą pod uwagę możliwości pojawienia się go. Czasem ojciec nie czuje gotowości do roli rodzica i boi się narodzin dziecka, lecz po jego narodzinach kocha je. Jeśli urodziłeś się 19 dnia miesiąca W tej relacji wszystko jest możliwe. Ojciec bywa nieprzewidywalny, oraz okazuje dziecku aprobatę i czułość, innym razem krytykuje i karci. Relacje ojca z dzieckiem są zaburzone co sprawia, że brakuje mu poczucia bezpieczeństwa i pewności siebie. Doświadcza ono skrajnych emocji, ma wątpliwości co do uczuć ojca, jego oczekiwań i roli jaką odgrywa w rodzinie. Dzień urodzenia 28 Relacje ojca z dzieckiem mogą być niejawne, z jakichś powodów ojciec oficjalnie nie przyznaje się do dziecka. Np może być duchownym lub ma drugą rodzinę. Ojciec jest bardziej obok dziecka niż przy dziecku, nie bierze czynnego udziału w jego wychowaniu, choć utrzymuje je i pragnie decydować o jego przyszłości.

Jeśli urodziłeś się 2 dnia miesiąca Ojciec zapewnia dziecku utrzymanie, ale nie daje prawdziwego oparcia. Jest miękki, uległy niezdecydowany lub chimeryczny, nieodpowiedzialny, niekonsekwentny, rzuca słowa na wiatr, nie spełnia obietnic. Jednym słowem nie jest dla dziecka wzorcem męskości, nie buduje i nie stanowi autorytetu.

Jeśli urodziłeś się 11 dnia miesiąca W tym przypadku brak ciepłej relacji ojca z dzieckiem powoduje, że dziecko, pragnąc ojcowskiej miłości i wsparcia, fantazjuje na jego temat. Zdarza się, że ojciec w opowieściach dziecka urasta do rangi najlepszego przyjaciela lub bohatera, którym w rzeczywistości nie jest. Ojciec często nie ma możliwości brania udziału w wychowaniu dziecka, a jeśli bierze, bywa apodyktyczny lub agresywny.

Jeśli urodziłeś się 20 dnia miesiąca

Dziecko bywa zdezorientowane co do roli ojca w rodzinie, gdyż ten na co dzień nie realizuje się w tej funkcji. Często przebywa z dala od domu. Bywa również, że mężczyzna zaszywa się w swoim pokoju garażu lub pracowni, do której dziecko nie może wchodzić, żeby nie przeszkadzać. Kiedy ojciec pojawia się w domu lub przypomni sobie, że jest ojcem bywa czuły i opiekuńczy, próbuje nadrabiać zaległości wychowawcze.

Jeśli urodziłeś się 29 dnia miesiąca

To trudna i skomplikowana relacja. Ojciec wciąż zaznacza swoją wyższość, wie wszystko lepiej egzekwuje posłuszeństwo krzykiem i agresją, co sprawia, że dziecko buntuje się i nie słucha go. Dziecko nie czuje się ani rozumiane, ani kochane. Dlatego staje się krnąbrne i nieposłuszne wobec rodzica. Czasami całkowicie odcina się od niego lecz kiedy dorośnie i stanie się dojrzałe, to ono pełni rolę nauczyciela i wychowawcy własnego ojca. Bywa, że zajmuje się ojcem aż do śmierci.

Jeśli urodziłeś się 3 dnia miesiąca Ojciec chętnie bawi się z dzieckiem, spędza z nim wiele czasu,, zachęca do eksperymentowania. Niczym aktor wciela się w różne role, rozbudza i rozwija zainteresowania dziecka. Zapewnia mu radość i dużą ilość wrażeń. Uczy odwagi i śmiałości, pokazuje świat.

Niestety, czasem balansuje na granicy bezpieczeństwa nieświadome ryzykując zdrowie a nawet życie dziecka.

Jeśli urodziłeś się 12 dnia miesiąca

Ojciec indoktrynuje dziecko narzuca mu swoje poglądy i kontroluje zachowania, ale także uczy je komunikacji, rozmowy i asertywności, samodzielności i radzenia sobie w różnych sytuacjach.

Jeśli urodziłeś się 21 dnia miesiąca

Dziecko otrzymuje po ojcu talenty i wspaniałą intuicję. Rodzic jest bardzo wrażliwy, czasem z powodu wielkiej wrażliwości bywa uzależniony. Wychowuje dziecko słowem, a kiedy to nie przynosi rezultatów, przechodzi do czynów.

Jeśli urodziłeś się 30 dnia miesiąca

Ojciec jest bardzo wrażliwy, często zbyt emocjonalny. Potrafi śmiać się do łez i płakać z rozpaczy, a wszystko to robi z dzieckiem lub w jego obecności. Kocha dziecko, troszczy się o nie, bywa radosny a nawet zabawny, ale nie szczędzi krytycznych uwag i pretensji.


Dzieci urodzone pod wpływem wibracji 4 Ojciec mocno wpisuje dziecko w rodzinę, wyznacza mu miejsce i zadania. Jest konserwatystą, zwolennikiem kindersztuby, dziecko wciąż słyszy co powinno a czego mu nie wolno. Rodzic bardzo ogranicza swobodę dziecka i kontroluje jego zachowania, lecz daje mu również poczucie bezpieczeństwa i oparcie w rodzinie.

Dzieci urodzone pod wpływem wibracji 13

Ojciec pragnie chwalić się dzieckiem przed ludźmi, dlatego wymaga, by przyniosło rodzinie chlubę. Oczekuje, że dziecko będzie odnosiło same sukcesy, nieważne jakim kosztem.

Jeśli dziecko zawiedzie i nie spełni oczekiwań ojca, ten przestanie nazywać je swoim dzieckiem.

Dzieci urodzone pod wpływem wibracji 22

To nakazowo-zakazowe wychowanie na podłożu lękowym. Ojciec zabrania strasząc na przykład ,, nie wchodź do rzeki, bo cię wir wciągnie".

Dziecko wciąż się czegoś lęka, bo ojciec ciągle czymś straszy. Dlatego aby uciec od lęków, buduje w wyobraźni własny świat, w którym jest na przykład super bohaterem i nie musi się niczego ani nikogo bać.

Dzieci urodzone pod wpływem wibracji 31

Ojciec pragnie, by dziecko zrobiło w życiu karierę. Jest opiekuńczy, inwestuje w nie, zapewnia mu rozwijające zajęcia. Zatrudnia dodatkowych nauczycieli i trenerów, ale to on decyduje, na jakim polu dziecko ma się rozwijać, jaki talent doskonalić, ogranicza mu możliwość wyboru.


Dzieci urodzone pod wpływem wibracji 5

To bardzo inteligentny ojciec, niezależny z dużą potrzebą wolności. Przekazuje dziecku zarówno intelekt jak i wrodzoną niezależność. Jako rodzic realizuje się od czasu do czasu, gdyż często przebywa poza domem ( na przykład wiele podróżuje). Więcej uwagi poświęca dziecku gdy jest małe, chętnie się z nim bawi, organizuje wycieczki, zabiera do zoo i do kina, uczy odkrywać świat. Niestety, zdarza się, że używa wobec dziecka przemocy.


Dzieci urodzone pod wpływem wibracji 14

Dziecko jest bardzo ważne dla ojca, mocno wpisane w rodzinę. Ojciec przekazuje mu wielki potencjał intelektualny i wzorzec budowania rodziny i już w dzieciństwie ukierunkowuje je na przyszłość. Często wybiera mu zawód lub powierza kontynuację własnej profesji.


Dziecko urodzone pod wpływem wibracji 23

Skomplikowana komunikacja między ojcem i dzieckiem. Ojciec nie mówi wprost, czego od dziecka oczekuje, manipuluje emocjami dziecka, chce żeby samo się domyślało, czego ojciec chce. W ten sposób nieświadomie uczy dziecko manipulacji.


Dziecko urodzone pod wpływem wibracji 6

Brakuje tu prawdziwej więzi między ojcem i dzieckiem, ponieważ ojciec jest narcystyczny, skupiony na sobie. Mimo to, przekazuje dziecku talenty artystyczne, zwłaszcza wizualne i manualne oraz doskonałe poczucie rytmu.


Dziecko urodzone pod wpływem wibracji 15

Ojciec potrafi bawić się z dzieckiem, umie ciekawie organizować mu czas. Bardzo mu zależy na odpowiednim (jego zdaniem) wyglądzie dziecka. Dlatego pilnuje, aby dziecko dbało o sylwetkę, zęby, cerę…. Narzuca mu sposób ubierania się i fryzurę. Niestety, gra także na uczuciach dziecka, często stosuje szantaż emocjonalny. Sam nierzadko miewa problemy z emocjami lub psychiką.


Dziecko urodzone pod wpływem wibracji 24

Od małego ojciec uczy dziecko funkcjonowania w rodzinie. Nalega, by dbało o porządek, należycie wypełniało powierzone mu obowiązki. Często rozmawia z dzieckiem, uczy je komunikacji i radzenia sobie w różnych sprawach.


Dziecko urodzone pod wpływem wibracji 7

To niszcząca relacja albo brak relacji między ojcem i dzieckiem. Często problememjest nałóg ojca, lub zbyt wiele niekontrolowanych emocji.

Dziecko urodzone pod wpływem wibracji 16

Ojciec mocno wpisuje dziecko w strukturę rodziny, gdyż to świadczy o jego męskości. Mimo to, między ojcem a dzieckiem nie powstaje bliska więź. Brak w tej relacji chęci zrozumienia dziecka, gdyż ojciec skupiony jest na sobie i swoich sprawach.


Dziecko urodzone pod wpływem wibracji 25

Dziecko uczy się od ojca manipulacji na najwyższym poziomie oraz wnikania w ludzkie umysły. Niestety, relacja ojca z dzieckiem nie należy do łatwych, nie ma w niej szczerości. Gdy dziecko dorasta dostrzega słabości i kłamstwa ojca, przez co traci do niego zaufanie. Z powodu dużej wrażliwości lub poczucia niespełnienia bywa uzależniony. Kłamstwa pogmatwane relacje i tajemnice rodzinne powodują przewlekłe choroby układu pokarmowego, zwłaszcza jelit (tak u ojca jak i u dziecka).


Dziecko urodzone pod wpływem wibracji 8

Jeśli ojciec sprawuje opiekę nad dzieckiem i bierze udział w jego wychowaniu, zwykle bardzo je ogranicza i podporządkowuje sobie. Stosuje wiele zakazów i nakazów, kontroluje dziecko i wymaga, by postępowało zgodnie z jego punktem widzenia i oczekiwaniami. Najmniej interesują go emocje dziecka, najbardziej zagadnienia związane z karierą, jaką dziecko ma zrobić.


Dziecko urodzone pod wpływem wibracji 17

Relacje ojca z dzieckiem są niszczące dla dziecka, ograniczając. Rodzic jest nieprzewidywalny, często bywa uzależniony lub niezrównoważony emocjonalnie. Dziecko zwykle nie wytrzymuje z nim pod jednym dachem i wcześnie opuszcza dom rodzinny.


Dziecko urodzone pod wpływem wibracji 26

Ojciec wciąż krytykuje dziecko, co sprawia, że za wszelką cenę pragnie ono zadowolić ojca i spełnić jego oczekiwania. Jeśli rodzic przesadzi, dziecko opuści dom. Jeśli dziecko ma wrażliwy portret numerologiczny może czuć się niekochane lub odrzucone. Najczęściej jednak, to ojciec opuszcza dom rodzinny dziecka. Poczucie odrzucenia manifestuje się u dziecka na poziomie ciała w postaci łuszczycy lub chorób skóry.


Dziecko urodzone pod wpływem wibracji 9

Ojciec, to urodzony myśliciel, filozof, naukowiec lub mistyk o wielkiej sile duchowej i charakteru. Przekazuje dziecku wielki potencjał wiedzy, mądrości życiowej i wrażliwości. Wychowuje je pozwalając mu dokonywać własnych wyborów, kształtuje w nim potrzebę rozwoju własnych talentów i zainteresowań.


Dziecko urodzone pod wpływem wibracji 18

Ojciec jest bardzo inteligentny, udziela się i błyszczy poza domem. Uczy dziecko planowania i strategii oraz działań zorientowanych na sukces i osiąganie celów. Często rozmawia z dzieckiem o karierze, prawie wcale o uczuciach. Zbyt wiele oczekiwań i obowiązków nałożonych na dziecko sprawia, że nie ma ono czasu na dzieciństwo.


Dziecko urodzone pod wpływem wibracji 27

Ojciec jest ogromnie wrażliwy i emocjonalny, miewa problemy z własną psychiką, nie daje dziecku mocnego wsparcia. Zwykle porusza się w sferze marzeń, wiele obiecuje, roztacza przed potomkiem nierealne plany na przyszłość, których nigdy nie realizuje.
MIESIĄC URODZENIA A RELACJE Z MATKĄ STYCZEŃ Matka pewna siebie, zdecydowana z pewną dozą agresji. Zwykle pozostaje skupiona na sobie i swoich sprawach, zajęta, nieobecna fizycznie lub mentalnie, wprawdzie kocha dziecko, ale nie buduje z nim silnej więzi. Dziecko wychowuje się samo, obok matki ( często biega z przysłowiowym kluczem na szyi i samo musi radzić sobie z wieloma obowiązkami). Nierzadko wibracja ta oznacza sieroctwo. LUTY To przyjacielska i opiekuńcza matka. Wciąż boi się o dziecko. Nie potrafi być stanowcza lub przychodzi jej to z trudem. Chętnie opowiada dziecku bajki i różne historie, wychowując je na ich przykładzie. Matka będąc wobec dziecka lękliwą, zaszczepia w nim rożne obawy, lecz uczy je rozmowy, dyplomacji i negocjacji. MARZEC Matka kocha dziecko, jest czuła i opiekuńcza lub bardzo emocjonalna. Dziecko zderza się z pełnym przekrojem matczynych emocji, od euforii po rozpacz. KWIECIEŃ Dziecko czuje się przy matce bezpiecznie, gdyż jest ona osobą silną i zdecydowaną. Wychowuje dziecko stosując wiele nakazów i zakazów. Wciąż mówi mu co ma robić, tłumaczy, co jest dobre a co złe, co wypada a czego nie wypada. Niestety ta relacja w przewadze posiada cechy musztry- kindersztuby, brakuje w niej prawdziwego zrozumienia, głębokiej mentalnej bliskości i więzi. Zdarza się, że dzieci urodzone w kwietniu wychowują się samotnie, muszą wykazywać się wielką samodzielnością , gdyż matka dużo pracuje, wyjeżdża w celu zarobkowym lub z powodu choroby nie jest w stanie zajmować się nimi. MAJ Matki dzieci urodzonych w maju są bardzo inteligentne, mają wielkie poczucie wolności, pragną być niezależne. Kochają dzieci, lecz umiejętnie nimi manipulują, przez co także uczą je manipulacji.

CZERWIEC Matka jest bardzo czuła i kochająca, otacza dziecko opieką pełną miłości i akceptacji. Jest przy tym niezwykle wrażliwa i emocjonalna. Ma doskonały gust, zaszczepia dziecku zainteresowania artystyczne i/lub umiłowanie piękna. LIPIEC Matka wprawdzie kocha dziecko, ale jest niestabilna emocjonalnie. Przekazuje mu trudne, pełne niepokoju i leków emocje. Zalewa dziecko dobrymi i złymi uczuciami, bywa, że nieświadomie zatruwa nimi i niszczy własne dziecko. SIERPIEŃ Matka ma duże oczekiwania wobec dziecka, ingeruje w jego życie i ogranicza dziecko stosując wiele zakazów i nakazów. Zajęta swoimi sprawami nie buduje więzi z dzieckiem, gdyż nie potrafi rozmawiać z nim o uczuciach. Wprawdzie kocha dziecko, ale nie potrafi okazywać miłości, ponieważ jej również nikt tego nie nauczył. WRZESIEŃ To inteligentna matka, przekazuje dziecku mądrość z całego cyklu numerologicznego. Bardzo kocha dziecko i daje mu wiele swobody, choć traktuje je tak, jakby było o wiele bardziej dojrzałe, niż jest w rzeczywistości. Niestety często bywa, że matka przygniata dziecko swoją mądrością i oczekiwaniami. PAŹDZIERNIK Zwykle matka niespodziewanie zachodzi w ciążę i początkowo może nie godzić się z tym faktem. Po urodzeniu dziecka odnajduje w sobie wielkie pokłady czułości, przez co niemal ,,zagłaskuje je” LISTOPAD Matka uczy dziecko konwersacji, negocjacji i asertywności. Jest ambitna, ma wobec niego oczekiwania i plany związane z jego karierą i przyszłością. To silna matka, motywuje dziecko do rozwoju i działania, często popycha je w kierunku realizacji własnych, niezrealizowanych pragnień związanych z karierą. Mimo to dziecko wypiera siłowe działania matki i pragnie postrzegać ją jako osobę wyrozumiałą, pełną ciepła i delikatności. GRUDZIEŃ To inteligentna matka, jest mądra i ma znakomita pamięć. Kocha dziecko i potrafi okazywać uczucia. Bawi się z nim i rozmawia ucząc je przeróżnych rzeczy. Dziecko podziwia ją i przywiązuje się do niej. Matka jest także bardzo emocjonalna, przekazuje dziecku wiele różnych, często skrajnych emocji.

Materiał pochodzi z książki "Ale numer" - Ester Beata Sujkowska


182 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page