top of page

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych zbieranych od Użytkowników podczas korzystania z serwisu internetowego http://numerologiaprofesjonalnie.pl.

 

Administratorem danych osobowych jest Daria Czarnecka, zwana dalej "Administratorem".

 

§1 Dane osobowe

 1. Użytkownik, korzystając z tego serwisu, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Administratora w celu nawiązania kontaktu w sprawie oferty prezentowanej na stronie http://numerologiaprofesjonalnie.pl.

 2. Dane osobowe są pozyskiwane na podstawie dobrowolnie wypełnionych formularzy, w których Użytkownik podaje swoje dane kontaktowe.

 3. Administrator gwarantuje poufność wszystkich przekazanych danych osobowych.

 4. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO.

§2 Cel przetwarzania danych

 1. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane w celu nawiązania kontaktu w sprawie oferty prezentowanej na stronie http://numerologiaprofesjonalnie.pl.

 2. Dane osobowe będą również wykorzystywane do celów marketingowych, w tym do przesyłania newslettera.

§3 Newsletter

 1. Logując się na stronie http://numerologiaprofesjonalnie.pl, Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie newslettera od Administratora na podany adres e-mail.

 2. Newsletter może zawierać informacje handlowe i marketingowe dotyczące oferty prezentowanej na stronie http://numerologiaprofesjonalnie.pl.

 3. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez odnośnik zawarty w wiadomości lub kontaktując się z Administratorem za pomocą danych kontaktowych podanych w §5.

§4 Prawa Użytkownika

 1. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

 2. Użytkownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.

 3. W celu realizacji praw określonych w §4, Użytkownik powinien skontaktować się z Administratorem za pomocą danych kontaktowych podanych w §5.

§5 Dane kontaktowe

1. Administrator danych osobowych na stronie http://numerologiaprofesjonalnie.pl:

2. Wszelkie pytania dotyczące Polityki Prywatności można kierować na podane powyżej adresy e-mail lub numer telefonu.

3. Polityka Prywatności obowiązuje od dnia jej opublikowania na stronie http://numerologiaprofesjonalnie.pl.

Dziękujemy za zapoznanie się z naszą Polityką Prywatności.

bottom of page